follow us on
language ThaiEnglish
Classroom Training
Training Timetable
CLASS DATE TIME PLACE PRICE Detail
เทคนิคการใช้งาน Forerunner แบบเบื้องต้น (Basic Class) 26/04/2014 09:00 - 12:00 ไอเรสซิเด็นซ์โฮเทล สีลม ถนนนราธิวาส ห้องโทเปซ ชั้น 10 ใกล้อาคารสาธรนคร ฟรี click
เทคนิคการใช้งาน Forerunner แบบเบื้องต้น (Basic Class)
เหมาะสำหรับ : ลูกค้าที่มีเครื่อง GARMIN Forerunner รุ่น 10, 210, 610, 910XT, 220, 620 (ซื้อในประเทศไทยเท่านั้น) เนื้อหาย่อ: การใช้งานเบื้องต้นเช่น Garmin Connect, workout, course, การจัดการ user profile, data field, heart rate, auto pause, auto lapse, alert ฯลฯ
เทคนิคการใช้งานเครื่องนำทาง GPS แบบเบื้องต้น (Basic Class) 17/05/2014 09:00 - 12:00 ศูนย์อบรมอีเอสอาร์ไอ อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 14 ฟรี click
เทคนิคการใช้งาน Edge แบบเบื้องต้น (Basic Class) 31/05/2014 09:00 - 12:00 ศูนย์อบรมอีเอสอาร์ไอ อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 14 ฟรี click
เทคนิคการใช้งาน Edge แบบเบื้องต้น (Basic Class)
เหมาะสำหรับ : ลูกค้าที่มีเครื่อง GARMIN Edge รุ่น 510, 810 (ซื้อในประเทศไทยเท่านั้น) เนื้อหาย่อ: การใช้งานเบื้องต้นเช่น Garmin Connect, workout, course, การจัดการ user profile, data field, heart rate, auto pause, auto lapse, alert ฯลฯ
เทคนิคการใช้งานเครื่องนำทาง GPS แบบเบื้องต้น (Basic Class) 14/06/2014 09:00 – 12:00 ศูนย์อบรมอีเอสอาร์ไอ อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 14 ฟรี click
Training Contact
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อขอลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ : คุณใหม่
> โทรศัพท์ : 02-636-8421–2 ต่อ 310 (วันจันทร์-ศุกร์ 8.30–17.30 น.) หรือ 081-628-1804
> e-mail : nuttimar.g@cdg.co.th
> แฟกซ์ : 02-266-9944


หากท่านขอลงทะเบียนผ่านทาง e-mail หรือแฟกซ์ กรุณาแจ้งรายละเอียดดังนี้:
> ชื่อ นามสกุล
> รุ่นของเครื่องที่ใช้อยู่
> Serial number ของเครื่อง
> เบอร์โทรศัพท์
> e-mail address


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้กับลูกค้าที่แจ้งลงทะเบียนตามลำดับ สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรมตามรอบที่ต้องการ เจ้าหน้าที่จะสำรองที่นั่งให้
ท่านในรอบถัดไป บริษัทฯ จะแจ้งยืนยันการอบรมผ่านทางที่อยู่ email หรือโทรศัพท์เท่านั้น
หมายเหตุ :
  • - สถานที่จอดรถ
      เข้าทางถนนสาทรเหนือ โดยต้องรับบัตรจอดรถจากตู้แจกบัตรก่อน แล้วเลี้ยวขวาขึ้นไปจอดบนตึก โดยทางบริษัทฯ  จะมีเจ้าหน้าที่ประทับตราบัตรจอดรถให้ฟรีที่ห้องอบรม ในวันอบรมที่ตรงกับวันทำงาน สามารถจอดรถที่อาคารสาธรธานี 1 ชั้น E (ลิฟต์ชั้น 4) ซึ่งเป็นที่  จอดรถสำหรับผู้เข้าอบรมที่มหาวิทยาลัยรังสิตโดยเฉพาะ

  • - download map > http://www.gpssociety.com/main/_Download/Map-Sathon_TH.jpg
บริษัท จีไอเอส จำกัด :: อาคารสาธรนคร 100/38-39 ชั้น 22 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Customer Service: 0-2266-9944 แฟกซ์: 0-2266-9949 อีเมล: customerservice-gps@cdg.co.th
Copyright ©2011 GPSsociety.com   |  
Privacy Policy
Privacy Policy    |  
Term of Use
Term of Use    |   Thailand Navigation Map    |   GPS Tracking