follow us on
language ThaiEnglish
FAQs
FAQs Category

Choose FAQs Subject
Top FAQs
 1. การ update แผนที่ในเครื่อง nüvi

  ท่านจะต้องสมัครสมาชิกที่ www.garmin.co.th ก่อนทำการดาวน์โหลดแผนที่เวอร์ชั่นใหม่ หากมีข้อติดขัดในการอัพเดทแผนที่จาก www.garmin.co.th ท่านสามารถติดต่อผ่าน Garmin โดยตรงที่อีเมล์: marketing.asia@garmin.com หรือโทร: 886 2-26429199 (เป็นภาษาอังกฤษ) หากท่านไม่สะดวกในเรื่องภาษา โปรดติดต่อผ่าน customerservice-gps@cdg.co.th เพื่อให้ทางบริษัทฯ ช่วยประสานงานให้ได้

  หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาโทรสอบถามฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ 0-2266-9948 วันจันทร์-ศุกร์ 09:00-18:00 น. หรืออีเมล์: customerservice-gps@cdg.co.th

 2. สิทธิ์ในการอัพเดทแผนที่ฟรีตลอดชีพ (Lifetime Map Update)
  เงื่อนไขรายการ
  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. สิทธิ์ในการอัพเดทแผนที่ฟรีตลอดชีพ นั้นสามารถใช้กับหมายเลขเครื่องที่ร่วมรายการเท่านั้น
  3. ไม่สามารถโอน ย้าย จำหน่าย สิทธิ์ในการอัพเดทแผนที่ฟรีตลอดชีพไปยังเครื่องอื่น ๆ ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  4. สิทธิ์ในการอัพเดทแผนที่ฟรีตลอดชีพ จะถือว่ามีอันสิ้นสุดไปหากมีการเปลี่ยนแปลงระบบ หรือรูปแบบในการทำแผนที่ ซึ่งไม่สามารถรองรับกับตัวเครื่องได้ หรือตัวเครื่องไม่สามารถเปิดไฟล์แผนที่รูปแบบปัจจุบันหรือรูปแบบใหม่ขึ้นมาใช้งานตามปกติได้ หรือจนกว่า Garmin มีการประกาศว่าเครื่องรุ่นดังกล่าวไม่มีบริการซ่อมได้แล้ว

  ขอระงับการให้บริการอัพเดทแผนที่ฟรีตลอดชีพ ให้กับหมายเลขเครื่อง S/N ทันทีหากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทำสำเนา ตัด ต่อ จำหน่าย จ่าย แจก โดยมิได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ
 3. คำเตือนก่อนอัพเดท software เครื่อง nüvi
  คำเตือน: ก่อนอัพเดท software กรุณาคัดลอกจุดที่ใช้ประจำ (favorite) ขึ้นมาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ก่อน เพราะตัว software อาจจะลบจุดที่ใช้ประจำออกโดยอัตโนมัติในระหว่างการอัพเดท software วิธีการคือ:
  1. ต่อเชื่อม nuvi กับเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้ว copy ไฟล์ชื่อ current.gpx จาก nüvi Drive:\Garmin\GPX มาเก็บสำรองไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. แน่ใจว่าโปรแกรม Windows Explorer ไม่ได้ซ่อนนามสกุลไฟล์ไว้ โดยไปที่ Tools > Folder options… > View เอาเครื่องหมายถูกหน้า Hide extensions for known file types ออก
  3. เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น temp.gpx
  4. เมื่ออัพเดท software เสร็จแล้ว ค่อย copy ไฟล์นี้ใส่กลับลงไปใหม่ เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมา เครื่องจะรวมไฟล์นี้เข้ากับไฟล์ current.gpx ที่อยู่ในเครื่อง
  5. เปิดดูในที่ใช้ประจำว่าจุดที่ใช้ประจำถูกโอนมาเรียบร้อย หลังจากนั้นก็สามารถลบไฟล์ temp.gpx ที่อยู่ในเครื่อง nüvi ได้
 4. การยืดเวลาการใช้งานแบตเตอร์รี่
  คำแนะนำสำหรับการยืดเวลาการใช้งานแบตเตอร์รี่ของเครื่อง nüvi ให้ใช้งานได้นานขึ้น หากอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถหาที่ชาร์จไฟได้:

   
  •เก็บเครื่องไว้ในจุดที่อุณหภูมิเหมาะสม
  ยกตัวอย่างเช่น การถอดเครื่องออกจากบริเวณคอนโซลหน้ารถทุกครั้งที่ไม่ใช้งานแล้ว และหากจำเป็นต้องจอดรถตากแดด ให้หลีกเลี่ยงการทิ้งอุปกรณ์ไว้ในรถที่มีสภาพอากาศร้อนมาก ๆ
  •การปรับลดระดับเสียง
  •การปรับลดระดับความสว่างของหน้าจอ
  •ปรับลดระยะเวลาพักหน้าจอให้สั้นลง
  •ปิดการใช้งาน Bluetooth™ (สำหรับเครื่องที่สนับสนุน)
 5. ขนาดของการ์ดหน่วยความจำที่สนับสนุนใน nüvi
  ผู้ใช้สามารถหาซื้อการ์ดหน่วยความจำได้จากร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป โดยสามารถใช้จัดเก็บไฟล์ต่างๆ เช่น แผนที่, ภาพถ่าย, เพลง MP3, ไฟล์วิดีโอ, จุด waypoints, และ custom POIs เครื่อง nüvi รุ่นใหม่ๆ สนับสนุนการ์ดหน่วยความจำแบบ microSD และ microSDHC ที่มีความจุสูงได้ โดยเฉพาะ nüvi 3560LM สามารถสนับสนุนความจุได้ถึง 32 GB
 6. การลบตำแหน่งบ้านใน nüvi
  บางครั้งผู้ใช้ต้องการตั้งค่า "กลับบ้าน" ใหม่ สามารถทำได้โดยเลือก ค้นหาตำแหน่ง > ที่ใช้ประจำ แล้วลบจุดที่บันทึกไว้ชื่อ "บ้าน" ออก ก็จะสามารถตั้งค่าบ้านใหม่ได้
 7. การค้นหาถนนหรือซอยใน nüvi
  จากหน้าเมนุหลัก เลือก ค้นหาตำแหน่ง > ที่อยู่ ตรวจดูให้แน่ใจว่าชื่อจังหวัดที่แสดงอยู่ด้านบนมีถนนหรือซอยที่ต้องการค้นอยู่ ไม่เช่นนั้นควรเปลี่ยนจังหวัดก่อน แล้วเลือก "ค้นหาทั้งหมด" หน้าจอถัดไปให้กด "เสร็จ" โดยไม่ต้องป้อนบ้านเลขที่ หน้าต่อมาป้อนชื่อถนนหรือซอย ตัวอย่างเช่นหากค้นหาถนนสีลม ป้อน "ถ.สีลม" หรือ "ถ. สีลม" ถ้าหากต้องการค้นหาซอยสีลม 3 ป้อน "ซ.สีลม 3" หรือ "ซ. สีลม 3" แต่ถ้าป้อน "สีลม" โดยไม่ได้กำหนดว่าเป็นถนนหรือซอย หน้าจอจะแสดงชื่อถนนและซอยทั้งหมดหากมีเนื้อที่พอในการแสดงผล
 8. หน้าจอ nüvi ค้างเป็นเวลานานจะแก้ไขอย่างไร
  สามารถทำ Soft Reset เมื่อเครื่องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ เช่นหน้าจอค้างเป็นเวลานานๆ เป็นต้น โดยกดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้ประมาณ 35 วินาที รอจนกว่าเครื่องจะ reset ตัวเองขึ้นมาใหม่ แล้วจึงสามารถใช้เครื่องตามปกติได้
 9. ไม่สามารถเปิดเครื่อง nüvi ได้ หลังจากไม่ได้ชาร์จไฟเป็นเวลานาน
  ไม่ควรปล่อยให้ไฟแบ๊ตเตอรี่ในเครื่องหมดบ่อยๆ เพราะจะทำให้อายุการใช้งานแบ๊ตเตอรี่สั้นลง หากไม่ได้ใช้งานนานๆ ควรหมั่นตรวจระดับไฟแบ๊ตเตอรี่อยู่เสมอ ปกติหากใช้สายชาร์จไฟบ้าน จะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ในขณะที่ชาร์จจากสาย USB โดยต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมง
  หากพบว่าลืมชาร์จไฟแบตเตอรี่และไม่สามารถเปิดเครื่องได้ ให้ชาร์จไฟทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง แล้วกดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ 35 วินาทีจนกว่าเครื่องจะเปิดขึ้นมาใหม่ แต่ถ้ายังไม่สามารถเปิดเครื่องได้ อาจต้องส่งซ่อมต่อไป
 10. ปัญหาเครื่อง nüvi ติดไวรัสคอมพิวเตอร์
  การเชื่อมต่อเครื่อง nüvi กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสอยู่ อาจทำให้เครื่อง nüvi ติดไวรัสตามไปด้วย อาการที่ปรากฎส่วนมากคือ เปิดเครื่องแล้ว ติดๆ ดับๆ หรือทำงานไม่ปรกติ ต้องหาโปรแกรม anti-virus มาทำการสแกนและลบไวรัสทิ้ง
 11. คู่มือการใช้งาน vivosmart
  รายละเอียดและฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ : ดาวน์โหลด
 12. การจับคู่ vivosmart HR กับสมาร์ทโฟน
  ดาวน์โหลดคู่มือการจับคู่ vivosmart HR กับสมาร์ทโฟน: ดาวน์โหลด
 13. เหตุใดจึงมองเห็นหลอดไฟจากด้านล่างของหน้าจอตอนเปิด backlight ใน Forerunner 235
  เป็นอาการปกติ ซึ่งเป็นความตั้งใจในการออกแบบจาก Garmin เอง
 14. คู่มือการจับคู่ Forerunner 235 กับสมาร์ทโฟน
  ดาวน์โหลดคู่มือการจับคู่ Forerunner 235 กับสมาร์ทโฟนโดยคลิกที่นี่
 15. ทำไม Forerunner 235 มีแต่เสียงแจ้งเตือน Lap แต่ไม่มีเสียงแจ้งเตือน Pace/Speed กับ Heart Rate?
  เนื่องจากซอฟต์แวร์ Garmin Connect Mobile ยังไม่รองรับ ซึ่ง Garmin จะออกเวอร์ชั่นใหม่เพื่อรองรับในช่วงต้นเดือนเมษายน 2559
 16. ทำไมกล้อง GDR 190 แสดงวันที่ที่ปรากฏในวิดีโอเป็นวันที่ของวันพรุ่งนี้?
  เป็นปัญหาของซอฟต์แวร์ ซึ่งได้ถูกแก้ไขในเวอร์ชั่น 4.40 แล้ว สามารถดาวน์โหลดได้จาก: http://download.garmin.com/tw/download/TW_MAINWEB_UPGRADE/GDR190_v440.exe
 17. เหตุใดที่ใช้ vivosmart HR เมื่อยกแขนแล้วไฟ Backlight ไม่แสดง?
  ทาง Garmin ได้ออกซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น 3.00 เพื่อแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว
 18. ความแม่นยำของเครื่องติดตามกิจกรรม
  Garmin activity trackers ถูกออกแบบมาเป็นเครื่องมือเพื่อให้ข้อมูลที่คอยกระตุ้นคุณให้ดำรงรูปแบบการดำเนินชีวิตที่กระฉับกระเฉงและดีต่อสุขภาพ Garmin activity trackers พึ่งเซ็นเซอร์ที่คอยติดตามการเคลื่อนไหวของคุณ ข้อมูลและรายละเอียดที่ได้จากอุปกรณ์เหล่านี้มีเจตนาเพื่อใช้เป็นการประเมินที่ใกล้เคียงของกิจกรรมของคุณ, แต่อาจจะไม่ถูกต้องอย่างสมบรูณ์, รวมไปถึงการก้าวเดิน, การนอนหลับ, ระยะทางและข้อมูลแคลอรี่ Garmin activity trackers ไม่ใช่เครื่องมือทางการแพทย์, และข้อมูลที่ได้นั้นไม่สามารถนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์และไม่มีเป้าหมายเพื่อวินิจฉัยโรค, บำบัดรักษา, เยียวยา, หรือป้องกันโรคภัยใด ๆ Garmin ขอแนะนำให้ผู้ใช้ปรึกษาแพทย์ของตนก่อนเข้าร่วมในกิจวัตรการออกกำลังกายใด ๆ
 19. เหตุใดข้อมูลสภาพอากาศไม่แสดงใน vivosmart HR?
  เป็นเพราะยังไม่ได้เปิด Garmin Connect Mobile บลูทูธและ GPS ในสมาร์ทโฟน หลังจากเปิดแล้ว ข้อมูลสภาพอากาศจะแสดงขึ้นมา
 20. คู่มือการจับคู่ fenix 3 HR กับสมาร์ทโฟน
  ดาวน์โหลดคู่มือการจับคู่ fenix 3 HR กับสมาร์ทโฟนโดยคลิกที่นี่
 21. คู่มือการจับคู่ TruSwing กับสามาร์ทโฟน
  ดาวน์โหลดคู่มือการจับคู่ TruSwing กับสามาร์ทโฟนโดยคลิกที่นี่
บริษัท จีไอเอส จำกัด :: อาคารสาธรนคร 100/38-39 ชั้น 22 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Customer Service: 0-2266-9944 แฟกซ์: 0-2266-9949 อีเมล: customerservice-gps@cdg.co.th
Copyright ©2011 GPSsociety.com   |  
Privacy Policy
Privacy Policy    |  
Term of Use
Term of Use    |   Thailand Navigation Map    |   GPS Tracking