follow us on
language ThaiEnglish
News & ArticlesOur partners and our missions
GIS
Article

รายการ software สำหรับเครื่อง nüvi

(14/10/2556) รายการ software version ล่าสุดสำหรับเครื่อง nüvi มีดังนี้:
 
 

nüvi 40 ไทย
version 2.60 - 02/05/56
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น

version 2.40 - 18/10/55
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับแก้การค้นหาเมือง
2. ปรับแก้การเปลี่ยนสัญลักษณ์ของที่ใช้ประจำ
3. ปรับแก้ข้อความบนเมนู


nüvi 200 ไทย
version 3.90 - 18/12/52
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. แก้ไขปัญหาการค้นหาด้วยชื่อเมือง

version 3.80 - 24/9/51
รายการเปลี่ยนแปลง:
1.ปรับปรุงภาครับสัญญาณดาวเทียม
2.เปลี่ยนเสียงนำทาง
3.เพิ่มการสนับสนุนคู่มือท่องเที่ยว (Travel Guide)


nüvi 200w ไทย
version 3.20 - 17/12/52
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. แก้ไขปัญหาการค้นหาด้วยชื่อเมือง

version 3.10 - 25/9/51
รายการเปลี่ยนแปลง:
1.ปรับปรุงภาครับสัญญาณดาวเทียม
2.เปลี่ยนเสียงนำทาง
3.เพิ่มการสนับสนุนคู่มือท่องเที่ยว (Travel Guide)


nüvi 203 ไทย
version 2.70 - 05/04/53
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. อัพเดท Lane Info สำหรับ TSM 10.1

version 2.60 - 24/11/52
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. แก้ไขปัญหาการค้นหาด้วยชื่อเมือง
2. ปรับกฏการใช้ u-turn สำหรับไทย
3. ปรับรหัสให้ตรงกับ firmware ภาษาอังกฤษ v5.30
4. ปรับปรุง GPS firmware

version 2.40 - 28/8/52
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับปรุง BTM เพื่อสนับสนุน 2 byte UTF-8
2. ปรับปรุง GPS library
3. ปรับรหัสให้ตรงกับ firmware ภาษาอังกฤษ v5.10

version 2.30 - 2/6/52
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับปรุง GPS firmware
2. สนับสนุน GCD update ใน boot code
3. ปรับรหัสให้ตรงกับ firmware ภาษาอังกฤษ v4.90
4. สนับสนุนข้อความผลิตภัณฑ์ "203"
6. แก้ไขปัญหา memory leak ในการค้นหาบางประเภท


nüvi 205 ไทย
version 2.70 - 05/04/53
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. อัพเดท Lane Info สำหรับ TSM 10.1

version 2.60 - 24/11/52
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. แก้ไขปัญหาการค้นหาด้วยชื่อเมือง
2. ปรับกฏการใช้ u-turn สำหรับไทย
3. ปรับรหัสให้ตรงกับ firmware ภาษาอังกฤษ v5.30
4. ปรับปรุง GPS firmware
5. สนับสนุนการใช้ EXIF สำหรับการนำทางด้วยภาพถ่าย

version 2.40 - 28/8/52
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับปรุง BTM เพื่อสนับสนุน 2 byte UTF-8
2. ปรัยปรุง GPS library
3. ปรับรหัสให้ตรงกับ firmware ภาษาอังกฤษ v5.10

version 2.30 - 29/6/52
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับปรุง GPS firmware
2. สนับสนุน GCD update ใน boot code
3. ปรับรหัสให้ตรงกับ firmware ภาษาอังกฤษ v4.90

version 2.10 - 22/10/51
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับรหัสให้ตรงกับ firmware ภาษาอังกฤษ v4.50
2. แก้ไขปัญหาหน่วยความจำระหว่างใช้คำสั่งค้นหาบางคำสั่ง

 

nüvi 205W ไทย
version 2.70 - 05/04/53
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. อัพเดท Lane Info สำหรับ TSM 10.1

version 2.60 - 24/11/52
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. แก้ไขปัญหาการค้นหาด้วยชื่อเมือง
2. ปรับกฏการใช้ u-turn สำหรับไทย
3. ปรับรหัสให้ตรงกับ firmware ภาษาอังกฤษ v5.30
4. ปรับปรุง GPS firmware
5. สนับสนุนการใช้ EXIF สำหรับการนำทางด้วยภาพถ่าย

version 2.40 - 28/8/52
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับปรุง BTM เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความปลอดภัย cVc security key
2. ปรัยปรุง GPS library
3. ปรับปรุง BTM เพื่อสนับสนุน 2 byte UTF-8
4. ปรับรหัสให้ตรงกับ firmware ภาษาอังกฤษ v5.30


nüvi 215W ไทย
version 2.70 - 05/04/53
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. อัพเดท Lane Info สำหรับ TSM 10.1

version 2.60 - 24/11/52
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. แก้ไขปัญหาการค้นหาด้วยชื่อเมือง
2. ปรับกฏการใช้ u-turn สำหรับไทย
3. ปรับรหัสให้ตรงกับ firmware ภาษาอังกฤษ v5.30
4. ปรับปรุง GPS firmware
5. สนับสนุนการใช้ EXIF สำหรับการนำทางด้วยภาพถ่าย

version 2.40 - 28/8/52
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับปรุง BTM เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความปลอดภัย cVc security key
2. ปรัยปรุง GPS library
3. ปรับปรุง BTM เพื่อสนับสนุน 2 byte UTF-8
4. ปรับรหัสให้ตรงกับ firmware ภาษาอังกฤษ v5.30


nüvi 300 ไทย
version 2.80 - 05/01/53
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. แก้ไขปัญหาการค้นหาด้วยชื่อเมือง

version 2.70 - 05/11/52
รายการเปลี่ยนแปลง:
1.แก้ไขให้แสดงถนนในแผนที่ TSM 10

version 2.50 - 24/9/51
รายการเปลี่ยนแปลง:
1.ปรับปรุงภาครับสัญญาณดาวเทียม
2.เปลี่ยนเสียงนำทาง
3.เพิ่มการสนับสนุนคู่มือท่องเที่ยว (Travel Guide)

 

nüvi 310 ไทย
version 3.30 - 17/12/52
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. แก้ไขปัญหาการค้นหาด้วยชื่อเมือง

version 3.20 - 05/11/52
รายการเปลี่ยนแปลง:
1.แก้ไขให้แสดงถนนในแผนที่ TSM 10

version 3.10 - 24/9/51
รายการเปลี่ยนแปลง:
1.ปรับปรุงภาครับสัญญาณดาวเทียม
2.เปลี่ยนเสียงนำทาง
3.เพิ่มการสนับสนุนคู่มือท่องเที่ยว (Travel Guide)


nüvi 710 ไทย
version 2.50 - 15/12/52
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. แก้ไขปัญหาการค้นหาด้วยชื่อเมือง
2. ปรับรหัสให้ตรงกับ firmware ภาษาอังกฤษ v4.80

version 2.40 - 29/6/52
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับรหัสให้ตรงกับ firmware ภาษาอังกฤษ v4.60
2. แก้ไขปัญหา brand icon cache
3. สนับสนุนไฟล์ encrypted Junction View

version 2.20 - 21/10/51
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับรหัสให้ตรงกับ firmware ภาษาอังกฤษ v4.00
2. แก้ไขปัญหาหน้าจอค้างระหว่างใช้งาน


nüvi 1250 ไทย
version 2.50 - 18/11/54
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับกระบวนการทำงานให้รองรับกับแผนที่เวอร์ชั่น 12.0
2. ปรับปรุงระบบเสียงนำทาง TTS
3. ปรับแก้การแสดงคำสั่งหรือตัวอักษรให้ใช้คำที่เหมาะสม

version 2.40 - 27/04/54
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับปรุง GPS firmware เป็นเวอร์ชั่น 4.49

version 2.30 - 27/01/54
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. เพิ่มปุ่มเร่งความเร็วตอนจำลองเส้นทาง
2. เพิ่มการสนับสนุนการหาตามตัวอักษรหรือ fuzzy search
3. เพิ่มการสนับสนุนการออกเสียงชื่อถนนภาษาไทยหรือ TTS (text-to-speech)
4. เพิ่มการสนับสนุน ecoRoute แบบใหม่
5. เพิ่มการสนับสนุนการรายงานสภาพการจราจรหรือ TMC (ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่ม และการให้บริการขึ้นกับผู้ให้บริการ TMC)
6. เปลี่ยนคุณสมบัติ "ฉันอยู่ที่ไหน" เป็นรูปแบบใหม่


nüvi 1360 ไทย
version 3.20 - 18/11/54
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับกระบวนการทำงานให้รองรับกับแผนที่เวอร์ชั่น 12.0
2. ปรับปรุงระบบเสียงนำทาง TTS

version 3.10 - 01/09/54
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันกับสายรับสัญญาณการจราจร GTM35

version 3.00 - 26/11/53
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. แก้ไขปัญหาการ rebooth เครื่อง

version 2.80 - 18/10/53
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. แก้ไขปัญหาการบันทึกค่าพิกัดที่ตำแหน่งของฉัน

2. เพิ่มการสนับสนุนการออกเสียงชื่อถนนภาษาไทยหรือ TTS (text-to-speech)


nüvi 1460 ไทย
version 3.20 - 18/11/54
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับกระบวนการทำงานให้รองรับกับแผนที่เวอร์ชั่น 12.0
2. ปรับปรุงระบบเสียงนำทาง TTS

version 3.10 - 01/09/54
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันกับสายรับสัญญาณการจราจร GTM35

version 3.00 - 02/12/53
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. เพิ่มปุ่มเร่งความเร็วตอนจำลองเส้นทาง
2. เพิ่มการสนับสนุนการหาตามตัวอักษรหรือ fuzzy search
3. เพิ่มการสนับสนุนการออกเสียงชื่อถนนภาษาไทยหรือ TTS (text-to-speech)
4. เพิ่มการสนับสนุน ecoRoute แบบใหม่
5. เพิ่มการสนับสนุนการรายงานสภาพการจราจรหรือ TMC (ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่ม และการให้บริการขึ้นกับผู้ให้บริการ TMC)
6. เปลี่ยนคุณสมบัติ "ฉันอยู่ที่ไหน" เป็นรูปแบบใหม่

version 2.50 - 05/04/53
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. อัพเดท Lane Info สำหรับ TSM 10.1

version 2.40 - 04/02/53
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. สามารถพิมพ์ “หมู่บ้าน” เพื่อค้นหาได้
2. ปรับความสวยงามของตัวพยัญชนะ และสระของภาษาไทย
3. แก้ปัญหาเมื่อปิดเครื่องแล้วการตั้งค่าการวาดข้อมูลแผนที่จะถูก reset ทุกครั้ง
4. ปรับปรุงการค้นหาให้เมื่อพบข้อมูลที่ค้นหาแล้ว ให้แสดงในทันทีโดยไม่ต้องรอให้คีย์อักษรที่ค้นหาหมด
5. แก้ปัญหาระดับเสียงเปลี่ยนไปเมื่อใช้ nüvi 1460 เป็น Handfree กับโทรศัพท์เคลื่อนที่


nüvi 2465 ไทย
version 5.00 - 04/06/56
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. สนับสนุน Advance Highway Mode สำหรับแผนที่ TCN เวอร์ชั่น 2013.10 ขึ้นไป

version 4.60 - 02/05/56
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับแก้การค้นหาเมืองในฟังก์ชั่นนาฬิกาโลก
2. ปรับแก้การปรับเสียงเวลาเชื่อมต่อ Bluetooth
3. ปรับแก้ข้อความให้แสดงผลอย่างเหมาะสม

version 4.30 - 20/07/55
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. เพิ่มขนาดตัวอักษรบนคีย์บอร์ดไทย

version 4.00 - 19/04/55
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับแก้ข้อความบนเมนู
2. ปรับแก้การค้นหาด้วยฟังก์ชั่นใกล้บนแผนที่

version 3.20 - 18/11/54
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับกระบวนการทำงานให้รองรับกับแผนที่เวอร์ชั่น 12.0
2. ปรับปรุงระบบเสียงนำทาง TTS
3. ปรับแก้การแสดงคำสั่ง หรือ ตัวอักษร ให้ใช้คำที่เหมาะสม
4. ปรับแก้การแสดง MMP ให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์กับแผนที่ไทย
5. ปรับแก้การใช้งานคีย์บอร์ดภาษาไทยให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


nüvi 2565 ไทย
version 7.20 - 02/05/56
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับปรุงให้สนับสนุนการทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์ GDR 30

version 6.10 - 28/08/55
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับแก้ข้อความบนเมนู
2. เพิ่มขนาดตัวอักษรบนคีย์บอร์ดไทย

version 5.20 - 19/04/55
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับแก้ข้อความบนเมนู
2. ปรับแก้การค้นหาที่ใช้ประจำบนเส้นทางที่กำลังเดินทาง

version 4.40 - 05/01/55
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับปรุงการแสดงผลข้อมูล Rich POI
2. ปรับปรุงการทำงานของคีย์บอร์ดภาษาไทย
3. ปรับปรุงเมนูข้อความภาษาไทย


nüvi 2575 ไทย
version 7.20 - 02/05/56
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับปรุงให้สนับสนุนการทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์ GDR 30

version 6.10 - 28/08/55
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับแก้ข้อความบนเมนู
2. เพิ่มขนาดตัวอักษรบนคีย์บอร์ดไทย

version 5.20 - 19/04/55
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับแก้ข้อความบนเมนู
2. ปรับแก้การค้นหาที่ใช้ประจำบนเส้นทางที่กำลังเดินทาง

version 4.40 - 05/01/55
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับปรุงการแสดงผลข้อมูล Rich POI
2. ปรับปรุงการทำงานของคีย์บอร์ดภาษาไทย
3. ปรับปรุงเมนูข้อความภาษาไทย

version 3.50 - 18/11/54
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับกระบวนการทำงานให้รองรับกับแผนที่เวอร์ชั่น 12.0
2. ปรับปรุงระบบเสียงนำทาง TTS

version 2.90 - 01/09/54
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับแก้การจำลองการนำทางให้สามารถปรับเปลี่ยนจุดเริ่มต้น และ ปลายทางได้
2. ปรับแก้การบันทึกตำแหน่งบางจุดลงในที่ใช้ประจำแล้วเครื่องจะดับ
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์ Driving Recorder
4. ปรับปรุงการแสดงผลข้อความบนหน้าจอ


nüvi 3560LM ไทย
version 3.40 - 14/10/56
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. เปลี่ยนขนาดอักษรไทยบนคียบอร์ด
2. ตั้งค่ากลับรถเป็นค่าเริ่มต้นเพื่อการนำทางที่ดีขึ้น
3. เพิ่มการนับถอยหลังหลังจากถอดสายไฟ
4. เพิ่มหมวดหมู่ย่อยของ NOSTRA GUIDE


nüvi 3770 ไทย
version 2.50 - 24/12/55
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับแก้ฟังก์ชั่น World Clock
2. ปรับแก้ลำดับคำแสดงทางออกของวงเวียน
3. ปรับแก้เสียงนำทางในตอนใกล้ถึงจุดหมายปลายทาง
4. ปรับแก้ข้อความเตือนใกล้ถึงจุดบนหน้าจอ

version 2.40 - 19/04/55
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับแก้ลำดับการแสดงข้อความเวลาเข้าวงเวียน
2. ปรับแก้เสียงนำทางเวลาเข้าใกล้จุดหมาย

version 2.30 - 18/11/54
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับกระบวนการทำงานให้รองรับกับแผนที่เวอร์ชั่น 12.0
2. ปรับปรุงระบบเสียงนำทาง TTS
3. รองรับ MMP
4. ปรับแก้การแสดงคำสั่งหรือตัวอักษรให้ใช้คำที่เหมาะสม เช่น ปรับแก้การข้อความคำสั่งสำหรับบันทึก ที่ใช้ประจำ จาก “ตกลง” เป็น “บันทึก”
5. ปรับรูปแบบการแสดงวันเดือนปีให้เป็นรูปแบบของไทย

version 2.20 - 14/07/54
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. แก้ไขปัญหาการ reboot เครื่อง
2. แก้ปัญหาตัวอักษรซ้อนทับเมื่อเข้าใกล้จุดเตือนการตรวจจับความเร็ว
3. แก้ปัญหาเสียงนำทางไทยนาริสาเวลาขึ้นทางด่วน

version 2.10 - 27/04/54
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับแก้คีย์บอร์ดให้กลับมาที่หน้าแรกที่ใช้บ่อยโดยอัตโนมัติ หลังจากกด Shift เพื่อไปยังตัวอักษรที่ไม่ได้คีย์บ่อย
2. ปรับแก้ปัญหาเรื่องการค้นหาซอยต่าง ๆ
3. เพิ่มฟังก์ชั่น "ไปที่ทำงาน"
4. เพิ่งฟังก์ชั่นค้นหาชื่อทางแยก (ต้องใช้ร่วมกับแผนที่ TSM เวอร์ชั่น 11.1 เท่านั้น)
5. เพิ่มฟังก์ชั่น "ติดต่อ" สำหรับบันทึกชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ภาพของบุคคลที่ติดต่อ รวมถึงตำแหน่งบนแผนที่ทั้งบ้าน ที่ทำงาน รวมถึงสถานที่อื่นด้วย และนำทางได้ด้วย
6. เพิ่มฟังก์ชั่น "ปฏิทิน" สำหรับบันทึกนัดหมาย ซึ่งสามารถแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่นัดหมาย รวมทั้งสามารถที่จะระบุตำแหน่งของสถานที่นัดหมาย และนำทางได้
7. สามารถค้นหาสถานที่โดยอิงกับเส้นทางปัจจุบันได้
8. ปรับปรุงกระบวนการในการคำนวณเส้นทางใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
9. ปรับปรุงให้ทำงานร่วมกับ Microsoft Windows 7 ได้สมบูรณ์ขึ้น


nüvi 3790V ไทย
version 2.30 - 14/10/56
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. แก้ไขปัญหาการค้นหา POI
2. เพิ่มการสนับสนุน Advance Highway Mode
3. เพิ่มกฎคีย์บอร์ดใหม่

version 2.20 - 24/12/55
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับแก้ฟังก์ชั่น World Clock
2. ปรับแก้ลำดับคำแสดงทางออกของวงเวียน
3. ปรับแก้เสียงนำทางในตอนใกล้ถึงจุดหมายปลายทาง
4. ปรับแก้ข้อความเตือนใกล้ถึงจุดบนหน้าจอ

version 2.10 - 19/04/55
รายการเปลี่ยนแปลง:
1. ปรับแก้ลำดับการแสดงข้อความเวลาเข้าวงเวียน
2. ปรับแก้เสียงนำทางเวลาเข้าใกล้จุดหมาย
3. ปรับแก้ข้อความบนเมนู
4. ปรับแก้ให้สามารถแสดงทิศทางของปลายทางที่ค้นหา แม้ว่าจะยังไม่เคลื่อนที่รถ
5. ปรับแก้ปัญหาการสร้าง Route เมื่อสร้างปลายทางระยะทางไกล ๆ
6. ปรับแก้การแสดงสัญลักษณ์ U-Turn


ท่านสามารถตรวจสอบว่าเครื่องของท่านมี software เป็น version อะไรได้ โดยกดปุ่มเครื่องมือ > ตั้งค่า > ระบบ > เกี่ยวกับ

กรุณาเข้าไปดาวน์โหลด software ตามเครื่องที่ท่านใช้อยู่ได้โดยทำการ login ในฐานะสมาชิก website ก่อน โดยคู่มือติดตั้งจะมาพร้อมกับไฟล์ software ที่ท่าน download ไป

บริษัท จีไอเอส จำกัด :: อาคารสาธรนคร 100/38-39 ชั้น 22 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Customer Service: 0-2266-9944 แฟกซ์: 0-2266-9949 อีเมล: customerservice-gps@cdg.co.th
Copyright ©2011 GPSsociety.com   |  
Privacy Policy
Privacy Policy    |  
Term of Use
Term of Use    |   Thailand Navigation Map    |   GPS Tracking